HÅNDVÆRK MED OMTANKE

Besøg vores butik/showroom på 350m2 med plankeborde & møbler

Åbningstider:

Mandag – Torsdag: 10.00 – 17.00

Fredag 10.00 – 15.00
Lørdag 10.00 – 14.00

Spettrupvej 5 A – 8722 Hedensted
Denmark
CVR: 41474874

kundeservice@woodstyle.dk
 +45 26 15 25 76

Finansiering

Woodstyle samarbejder med Sparxpres omkring financieringen af jeres kommende Woodstyle produkt. Læs mere om Sparxpres forneden.

Om Sparxpres

Sparxpres er en del af Spar Nord Bank, der er blandt landets største banker.
Sparxpres har siden 1992 leveret forbrugsfinansiering til private i hele Danmark.
Du kan måske også blive kunde i Sparxpres?

Sparxpres
Adelgade 8
7800 Skive
Tlf.: 9616 1300
E-mail: info@sparxpres.dk

Øvrige oplysninger

Klager
Hvis du ønsker at klage over Sparxpres, skal du indledningsvis kontakte Sparxpres.

Hvis du fortsat er uenig i Sparxpres’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.

Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Såfremt henvendelsen ikke har ført til en løsning af klagen, kan du indbringe klagen online eller skriftligt for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K eller via https://fanke.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal Sparxpres e-mailadresse info@sparxpres.dk angives.

Fortrydelsesret
Iht. forbrugeraftaleloven §18 og kreditaftalelovens §19 har du ret til fortryde kreditaftalen. Du har ret til at fortryde låneaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået aftalen med Sparxpres, f.eks. underskrevet en kontrakt. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.

Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til Sparxpres inden fristen udløber. Du skal endvidere tilbagebetale lånebeløbet uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette ene tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente.

Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige aftalen med Sparxpres enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser. Du finder forretningsbetingelserne her.